Voor dringende zaken in het weekend kan u terecht op de huisartsenwachtpost in Mortsel. 
Deze bevindt zich aan de spoedgevallen van het Sint-Jozef Ziekenhuis.
Maak een afspraak via het nummer 0900 10 512 of via 03 444 12 16 (hou alvast uw identiteitskaart met rijksregisternummer bij de hand).