Raadplegingen en huisbezoeken

Kom op tijd

Kom op tijd! Zo zorgt u dat anderen niet onnodig lang dienen te wachten.

Verwittig tijdig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zodat anderen geholpen kunnen worden.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. In de praktijk zijn we beter uitgerust om u verder te kunnen helpen.

Indien mogelijk gelieve de huisbezoeken aan te vragen voor 10:00 uur. Huisbezoeken kunnen aangevraagd worden via de telefoon.

Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip afgesproken worden.

Voorschriften

Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch consult nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden. In de regel worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische vraag.

één afspraak per persoon

Maak één afspraak voor één persoon.

Voor meer personen maak je meer afspraken.

Attesten

Voor het invullen van allerhande attesten, maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig en inzage in het dossier.

Spoedgevallen

Uw huisarts staat ook in voor dringende gevallen, daarom kan het gebeuren dat u even moet wachten, ondanks uw afspraak.